Skip to main content
Technieken

Topische vragen

By 18 september 2021april 7th, 2022No Comments

De topische vragen zijn min op meer opgesteld door Alex Osborn. Hij gebruikte ze voor zover ik weet nergens als complete lijst. Maar in zijn boeken ‘Your Creative Power’ en ‘Applied Imagination’ komen ze wel naar voren. Ze vormen voor deze vader van het brainstormen de basis van zijn methode om scheppend te denken.

Topisch betekent ongeveer iets als beperkt tot een bepaalde plaats. Met de topische vragen ontdek je dingen en begrippen die in verband staan tot hun uitgangspunt. Het helpt bij divergerend denken, het vanuit een vraagpunt uitwaaieren naar mogelijkheden.

De methode: topische vragen

Lees de vraag en beschouw deze ten opzichte van je probleemstelling. Alle gegeven antwoorden samen helpen bij het vinden van een oplossing.

Toevoegen?

Zijn er nieuwe toepassingen, zoals?
Andere toepassingen na wijziging?

Aanpassen?

Wat is er nog meer zoals dit?
Welk ander idee suggereert het?
Levert het verleden een parallel?
Wat zou ik kunnen kopiëren?
Met wie zou ik kunnen wedijveren?

Wijzigen?

Wat gebeurt er als je de betekenis verandert?
Wat gebeurt er als je kleur veranderd?
Wat gebeurt er als je het in beweging brengt?
Wat gebeurt er als het je het kunt ruiken?
Wat gebeurt er als je de vorm verandert?
Wat gebeurt er als je er iets aan toevoegt?
Wat als je het weglaat?

Vergroten/verkleinen?

Kun je het vergroten/verkleinen?
Wat kun je er af halen?
Kan het in meer/minder tijd?
Kan het sterker/zwakker, hoger/lager, dikker/dunner, langer/korter?
Kan het zwaarder/lichter, supergroot/miniatuur?
Hoe vergroot je de waarde/verminder je de waarde?
Kun je een extra bestanddeel toevoegen?
Kun je het vermenigvuldigen/delen, dupliceren/opsplitsen

Vervangen?

Wie/wat anders in plaats daarvan?
Welk ander bestanddeel/materiaal/proces?
Welke andere plaats? Welke andere kracht?

Herschikken?

Kun je onderdelen wisselen?
Kun je ander patroon vinden?
Kun je het anders opmaken?
Wat gebeurt er als je de volgorde verandert?
Wat gebeurt er als je oorzaak en gevolg verwisselt?
Wat gebeurt er als je het tempo verandert?

Omkeren?

Wat gebeurt er als je het positieve negatief maakt?
Kun je het achteruit zetten?
Kun je het op zijn kop zetten?
Kun je de rollen omkeren?

Combineren?

Wat met een mengsel, een legering, een assortiment, een totaal?
Kun je eenheden combineren?
Kun je doelen combineren?
Kun je ideeën combineren?

Oefening

Het uitvoeren van de methode is een oefening op zich. Je hoeft natuurlijk niet elke vraag te beantwoorden, maar ga niet te snel verder. Soms zul je geprikkeld zijn meerdere antwoorden te vinden.

Het is overigens mogelijk de lijst zelf verder uit te breiden met vragen of een andere indeling te maken. Want elke vraag is bedoeld om je dichter bij een oplossing te brengen, als de vraag niet goed past bij je probleemstelling dan kun je hem dus gerust anders stellen

Begin bijvoorbeeld met een van de afbeeldingen hierboven en laat de vragen daarop los.

Leave a Reply