Skip to main content

waterverplaatsing over de aardeWaterverplaatsing over de aarde was slechts één van de vele ideeën van Arthur Paul Pedrick uit het Engelse Selsey (Sussex). Hij maakte zich rond 1960 zorgen over de toestand van de aarde. De Flowerpower periode moest nog komen, maar dat wist hij niet.

Overbevolking

Pedrick wist alleen dat de bevolkingsgroei explodeerde. Wetenschappers waarschuwden al voor overbevolking. In 1950 waren er 2,5 miljard mensen op aarde. Dat aantal zou in 2000, het millenniumjaar, zijn verdubbeld. Sommigen zeiden zelfs dat er dan wellicht al 6 miljard mensen gevoed moesten worden.

Waterverplaatsing over de aarde

Gebrek aan goed water zou slechts één van de problemen zijn. Er zouden veel plekken op de wereld komen waar het door droogte onmogelijk zou zijn voedsel te verbouwen. Op de plaatsen waar te weinig regen viel, moesten slimme ideeën het water gaan brengen. Pedrick ging nadenken over manieren om waterverplaatsing over de aarde te regelen.

Hij haalde er van alles bij. Pedrick gebruikte informatie uit wiskunde, fysica en andere wetenschappen. Na allerlei ingewikkelde berekeningen bedacht hij tenslotte een methode. voor waterverplaatsing over de aarde. Daarmee kon hij vers water van de ene locatie op aarde naar een andere te transporteren. Voor zijn irrigatiesysteem maakte hij slim gebruik van het draaien van de aarde rond de poolassen.

Hij vroeg patent aan voor zijn methode en publiceerde erover in 1966.

Het patent

Het officiële patentdocument nr. GB1047735A ( patent watertransport (19 downloads) )

De patentclaim

De officiële patentclaim van het idee voor waterverplaatsing over de aarde. Het staat aan het eind van Pedricks 17 pagina’s tellende betoog:

Een inrichting voor het transporteren van zoet water naar een gebied op aarde, waar het door gebrek aan natuurlijke regenval onmogelijk is om gewassen of planten te verbouwen die kunnen worden gebruikt om voedsel in overvloed te produceren, bestaande uit een pijpleiding uit dat gebied naar een gebied op een hogere breedtegraad waar een overvloed aan zoet water is in de vorm van afzettingen van sneeuw of ijs, waarbij apparatuur is voorzien om het ijs of de sneeuw te vormen tot samengeperste harde ballen, die in de pijpleiding worden gevoerd, bij voorkeur op een substantiële hoogte boven zeeniveau, en zo gemaakt om een ​​snelheid door de pijpleiding te krijgen onder invloed van de zwaartekracht, of op een andere manier, zoals het creëren van een drukverschil over de vlakken van de kogels in de pijpleiding zodat ze worden versneld als een zuiger, waarbij de beweging van de kogels door de pijpleiding wordt gehandhaafd, of verder worden versneld onder invloed van de rotatie van de aarde om de poolas, waarbij de kogels uiteindelijk worden d wordt aangevoerd vanuit de pijpleiding, in de regio waar het gewenst is om meer gewassen te verbouwen, te laten smelten in de zon die werkzaam is in die regio, en vervolgens wordt het daaruit afgeleide water door een pompsysteem over de grond verdeeld om het te irrigeren voor de doel van het verbouwen van de gewassen gewenst.

Leave a Reply